Termovízne meranie

Princíp činnosti termovíznej kamery je založený na schopnosti bezkontaktne snímať povrchovú teplotu predmetov, túto teplotu zaznamenať na farebný displei, a ukladať snímky do pamäti. Pomocou špeciálneho softweru sa potom snímky vyhodnocujú v PC a vyhotovujú sa termografy a termoanalýzy.

Termovízne meranie v stavebníctve má dnes veľký význam, nakoľko nám zisťuje nedostatky tepelnej izolácie v obvodových plášťoch budov, zatekanie striech, skryté poruchy vodoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovacích systémov, potrubných rozvodov, v interieroch bytov zisťuje lokálne tepelné prestupy, zisťuje rosný bod, atď.

Naša firma vykonáva meranie termokamerou od roku 2007, našim zámerom je masové rozšírenie tejto služby pre široké vrstvy obyvateľstva.

Hlavným cieľom je výrazná úspora energie a finančných prostriedkov klientov s použitím environmentálne vhodných technológií a výrobkov.


Využitie termovízie pri zisťovaní účinkov tepelných izolantov

Termograficky zdokumentovaný účinok TEMP-COAT 101 pred slnečným radiačným žiarením.
Modrá: TC ručne aplikovaný na pozinkovaný plech v hrúbke 0,8 mm.
Zelená: spoje pretreté cca 0,2 mm hrubou vrstvou TC a jedna vrstva náteru S- 2000. S 2000 aplikovaná priamo na plech, potom nanesená vrstva TC. Žltá farba: tepelne neizolovaný pozinkovaný plech, ktorý slnko rozohrialo až na 60 °C.

Vplyvom vysokej teploty plech dilatoval, vydúval sa, uvoľňovali sa prechodové spoje do atiky a omietky, cez ktoré prenikala hnaná zrážková voda pod krytinu do spodných štruktúr plochej strechy. Zavlhnutá tepelná izolácia z minerálnych vlákien neplnila tepelnoizolačnú funkciu. Nástrek TEMP-COAT 101 tieto problémy odstránil.

Celá Thermografická analýza, NITRA - Zobor, k nahliadnutiu vo formáte pdf - otvor >>>

Účinok TEMP-COAT 101 pred slnečným žiarením na streche na asfaltových pásoch.

Červená farba je bez tepelnej izolácie žltá plocha je opatrená TEMP-COAT 101 0,15 mm, a modrá a zelená sú plochy zaizolované TERM-COAT 101 o hrúbke 0,4 mm. Je slnečno, teplota vzduchu 2 m nad strechou je 33,1 °C. Optimálna hrúbka TERM-COAT 101 je 0,5 až 0,8 mm.

Meranie termokamerou vykonávame na objednávku pre zákazníkov:

Rodinné domy - termovízne meranie bez termografu, zistenie kvality obv.muriva a interieru, popr. strechy v reálnom čase. Zisťovanie systémových porúch celej stavby, kontrola elektroinštalácie, vody, kúrenia........cena závisí od času merania, toto je najlacnejšie termovízne meranie, cena dohodou.

Rodinné domy - termovízne meranie s termografom a analýzou: celková kontrola stavby ako v bode 1. Cena závisí od počtu snímkov a od náročnosti vyhotovenia analýzy a doporučených riešení.

Stavby občianskej vybavenosti, priemyslové stavby, bytové domy, obchodné centrá, sklady, priemyselné podniky, podniky vyrábajúce tepelnú energiu, elektrárne atď. V týchto prípadoch vyhotovujeme cenové ponuky vopred.

plocha strecha roh_bytu stit_stena

Vykonávame nasledovné služby infrakamerou na objednávku:

Kontrola spaľovacích motorov a prevodoviek - napr. autoservisy

Kontrola nízkonapäťových elektrických rozvodov - pre občanov v rodinných domoch, bytovkách

Kontrola technologických procesov v lisovni, výrobných procesov pri obrábacích strojoch atď

Vyhľadávanie stratených osôb, zranených osôb, alebo stratených a zranených zvierat.

Ochrana objektov v nočných hodinách.

Prenájom termovíznej kamery za špecifických podmienok (školenie, zodpovednosť, použitie).


Príklady použitia termokamery:

Termosnímka teplovodného potrubia. Termovízne snímky teplovodného potrubia, ktorého časť je izolovaná TERM-COAT 101 (tmavé časti na kolene potrubia).

Termovízna analýza nového plastového okna. Infrakamera odhalila nedostatočne tepelne izolovaný rám okna, najväčšie úniky tepla sú vyznačené tmavomodrou farbou.

Detekcia osôb termovíziou - detekcia skrytej osoby za úplnej tmy v interieri. Kvôli maskovaniu je teplo oblečená v nádeji, že ju infrakamera neobjaví. Tvár a ruky v rukaviciach sú výrazne detekované. Aj v prípade úplneho zakrytia, napr. dekou, by toto miesto naša infrakamera objavila. Infrakamera zaznamená rozdiel teplôt v desatinách °C.

Termovízne meranie bytového domu - použitie termovízneho merania pri energetickom audite budovy.

bytovka

^ Hore