Použitie TEMP-COAT 101 v stavebníctve

Vnútorné izolácie budov ^ Hore

Ako príklad uvedieme prízemný byt budovy stojacej na stĺpoch. Spodné podlažie tohto bytu je súčasťou základovejdosky monolitickej konštrukcie budovy a z vonkajšej strany je táto časť budovy enormne ochladzovaná prúdením vzduchu a priamym pôsobením vonkajšieho prostredia. Nedopatrením sa stalo, že tepelná izolácia vonkajšej časti monolitickej dosky a súčasne podlaha nadzemného bytu je nedostatočná. Vzhľadom k výkonnému ale neekonomickému vykurovaniu je v byte ešte únosná tepelná pohoda. Avšak pri náhodnom odtiahnutí nábytku zistíme, že vnútorné steny bytu za nábytkom a v rohoch sú plesnivé. Tento jav sa skutočne vyskytuje v stovkách prípadov a to aj v nových budovách. Pochopíme aj to, že vonkajšia izolácia pod budovou je nedostatočná, že rýchlej nápravy sa nedočkáme.

globeNajrýchlejším a najefektívnejším riešením je vnútorná tepelná izolácia stien a pokiaľ možno aj podlahy. TEMP-COAT 101 tu má naozaj dokonalé využitie. Na vyriešenie problému stačil vo väčšine prípadov náter keramického izolantu o hrúbke 0,5 mm, akýto náter nezaťažuje stenu, ani nezmenšuje obytnú plochu. V prípade použitia klasickej izolácie nám táto dokáže zmenšiť obytný priestor až o 5m2. TEMP-COAT 101 dokonale zamedzí tvorbe kondenzátu na stene a zamedzí vzniku nebezpečných plesní. A navyše stena ošetrená TEMP-COAT 101 nám dýcha, čo je veľmi významná skutočnosť pre zdravie bývajúcich. Veľmi dôležitou skutočnosťou je aj to, že keramický tepelný izolant odráža všetko sálavé teplo späť do miestnosti, viď vlastnosti produktu uvedené v tabuľkách – technické dáta, a významne šetrí náklady na kúrenie. Ďalšou významnou skutočnosťou je aj to, že TEMP-COAT 101 zaizolovaný interiér zamedzí nerovnomernému ochladzovaniu vonkajšej steny za radiátorom a zabráni dilatačným prasklinám vonkajšej steny.

Tento jav je veľmi častý na starších rodinných domoch a chalupách. Náš TEMP-COAT 101 tento naliehavý problém rieši definitívne a šetrí  tak miliónové hodnoty našich stavieb. Ďalšie príklady aplikácie TEMP-COAT 101 v interiéroch stavieb. Na Slovensku je veľmi častý jav, že v panelových bytoch vrchných podlaží pod plochou strechou v miestach atiky vnútorné steny plesnejú, zaplesnené miesta dokonale vykresľujú tvar a rozmery atiky a sú výrazné hlavne v krajných bytoch. Je to dokonalá ukážka závadnosti tepelného mostu stavby. Majiteľ bytu márne umýva plesne a následne obnovuje vnútorné nátery bytu. Tento postup problém nerieši, ale iba oddiaľuje. Boli sme svedkami množstva súdnych sporov nájomníkov s majiteľmi budov, nakoľko oprava si vyžadovala nákladné riešenia celej budovy komplexne vonkajšou izoláciou, prípadne zastrešením plochej strechy sedlovou strechou súčasne s tepelnou izoláciou. Jednoducho boli potrebné nemalé finančné prostriedky, ktoré často chýbali.

Keramický náterový izolant TEMP-COAT 101 aj v tomto prípade pomáha vyriešiť problém. Po odstránení plesni a vysušení steny aplikujeme izolant štetcom alebo valčekom na miesta kde atika ochladzovala stenu a šírku postihnutého miesta prekryjeme aspoń o 30 cm. Takisto materiálom prekryjeme aj časť stropného panelu aspoń v šírke 30 cm. Aplikujeme hrúbku izolantu 0,5 mm. Necháme zaschnúť a podľa okolitej teploty aplikujeme ďalšiu vrstvu cca po 3O – 180-tich minútach. Izolant musí byť dôkladne, ale šetrne premiešaný poprípade doriedený vodou. Materiál premiešavame aj počas aplikácie. Keramické a silikónové vzduchom plnené mikroguľôčky, ktoré sú obsiahnuté v tekutom izolante, a spôsobujú jeho tepelnoizolačné vlastnosti majú tendenciu v kľude stúpať hore, preto nám materiál hustne od vrchu.
Aplikujeme teda druhú vrstvu, tentoraz už na plochu celej steny najlepšie všetky steny v miestnosti, prípadne aj celý povrch stropného panelu. Dosiahneme teda hrúbku izolantu na postihnutých miestach 1 mm, na ostatnej ploche 0,5 mm. Takto ošetrená stena rieši problém tepelného mostu a zamedzuje tvorbe kondenzátu a plesní, šetrí energiu na vykurovanie, pretože odráža takmer všetko sálavé teplo. V lete takto ošetrená miestnosť nie je prehrievaná slnečným žiarením.

Aplikáciou TEMP-COAT 101 do vnútorných obytných miestností si nájomník sám vyriešil tento problém na túto aplikáciu nepotrebuje žiadne povolenie ani súhlas od kompetentných orgánov a teda aj sám znáša náklady. Pre definitívne riešenie je však potrebné tepelne zaizolovať budovu z vonka, celé jej opláštenie s dôrazom na izoláciu atiky a strechy. To je však už investícia pre majiteľa budovy.

Ďalšie príklady vnútorných izolácii interiérov:

globe Vnútorné steny nevykurovaných skladov pre zabránenie kondenzácii a čiastočné udržanie teploty, vnútorné steny kovových budov a skladov, odizolovanie vykurovaných interiérov kancelárii v nevykurovaných skladoch, garážach a výrobných halách. TEMP-COAT 101 má jedinečné využitie v prenosných halách a stánkoch, kde účinne izoluje proti slnečnému žiareniu, v zime po obojstrannej aplikácii šetrí až 50 % nákladov na lokálnych zdrojoch tepla v celoročne používaných stánkoch a halách. V tomto prípade je významná skutočnosť, že izolácia TEMP-COAT 101 nezvyšuje hmotnosť mobilných stánkov, v pomere hmotnosti a účinnosti termoizolácie je tento materiál bezkonkurenčne najlepší, podobné parametre nemá žiaden izolačný materiál na svete. Hrúbka 1 mm TEMP-COAT 101 sa rovná cca 40 mm polystyrénu, ak k tomu pripočítame účinnú ochranu ošetreného objektu pred požiarom, pochopíme svetovú jedinečnosť tohto materiálu.

K veľmi významným možnostiam TEMP-COAT 101, pre masové využitie je jeho aplikácia na stenu za vykurovacími telesami v rodinných domoch, bytovkách, chalupách, suterénoch. Zabráni sa tým prestupu tepla do vonkajšej steny a dilatačným prasklinám, ktoré sú veľmi časté. Zaizolovaním stien za vykurovacími telesami sa vnútorná teplota v miestnosti zvýši o 2°C pri nezmenenom výkone vykurovania. Tento systém šetrí finančné prostriedky na zatepľovanie.

Ako vidíme možnosti použitia TEMP-COAT 101 sú neobmedzené.

Náročnosť aplikácie TEMP-COAT 101 je zrovnateľná s náročnosťou nanášania farieb vlasovým štetcom alebo valčekom. Material je však hustejší a preto natieranie si vyžaduje trochu praxe a zručnosti. Pri práci s ním používame pracovný odev, rukavice, pokrývku hlavy. Materiál je ekologický, no keďže má výbornú priľnavosť takmer ku všetkým materiálom včítane našej pokožky, chránime sa pred ním. Miestnosť v ktorej aplikujeme vetráme. V prípade izolovania väčších plôch v interiéri alebo v exteriéri pomocou bezvzduchovej tlakovej pištole používame respirátor. Pri potriesnení pokožky okamžite zmývame vodou, v prípade zasiahnutia očí vyplachujeme vlažnou vodou a podľa potreby vyhľadáme lekára.

Vonkajšie izolácie budov ^ Hore

Vonkajšie izolácie budov z muriva, betónu, kovov a iných materiálov. Keramický náterový izolant TEMP-COAT 101 je na slovenskom trhu nový. Jeho tepelnoizolačné, hydroizolačné, akustické a iné vynikajúce fyzikálne vlastnosti ho predurčujú aj na Slovensku, tak ako doteraz v mnohých krajinách, na masové využitie vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Na svoje využitie pre naše trhy ešte len čaká.

globeTento materiál je určený pre široký okruh záujemcov o jeho využitie od projektových kancelárii, manažérov firiem, staviteľov, technických pracovníkov údržby až po radových občanov. Jeho civilné využitie je v samotnej krajine výrobcu USA, datované od roku 1995. Za viac ako 10 rokov sa tento keramický tekutý izolant úspešne rozšíril do celého sveta, kde v stavebníctve ako hlavný izolant opláštenia stavieb úspešne nahrádza klasické izolácie ako napríklad EPS alebo minerálne vlákna. Tieto sa stávajú doplnkovou formou pri izolácii stavieb, alebo ich TEMP-COAT 101 pre svoje nesporné kvality plne nahrádza. TEMP-COAT 101, ktorý má vynikajúcu priľnavosť k betónu, murivu alebo omietkam vytvorí na chránenej vonkajšej stene pružný vodeodolný, pritom paropriepustný film, ktorý účinne chráni obvodové murivo pred vplyvom vonkajšieho prostredia a to chladu, vlhku, účinne chráni budovu pred pôsobením slnečného žiarenia, preto v lete nedochádza k prehrievaniu vonkajších stien budovy a tým aj interiéru, naproti tomu v zime vytvára účinnú tepelnú izoláciu, zamedzuje ochladzovaniu vonkajších stien. TEMP-COAT 101 ošetrená budova pri bezchybnej aplikácii izolantu nám dokáže znížiť náklady na vykurovanie až o 3O% oproti klasickym izoláciam.

Využitie TEMP-COAT 101 napríklad pri riešení závad v dôsledku tepelných mostov v budovách je neobmedzené. Zmenou z prefabrikovanej panelovej výstavby bytových domov na väčšinou monolitické technológie vznikla nová architektúra bytových stavieb. Sú to stavby so stenovou, skeletovou alebo kombinovanou monolitickou nosnou konštrukciou. Tieto moderné konštrukcie, zvlášť ak sú prízemné podlažia budov priechodné pre verejnosť, alebo využité ako garáže priniesli so sebou veľké problémy ohľadom riešenia tepelných mostov. Sú to napríklad nosné stĺpy, balkóny, loggie, terasy. Nedostatočným zaizolovaním týchto tepelných mostov, nakoľko klasické izolačné postupy bývajú v týchto miestach problematické a nákladné, dochádzalo k veľkým energetickým stratám, ku vzniku dilatačných prasklín a nakoniec aj ku vzniku plesní, čo v konečnom dôsledku veľmi skoro znehodnocovalo stavbu. Praktické použitie v mnohých prípadoch ale aj laboratórne testy dokázali, že TEMP-COAT 101 keramická kvapalná izolácia rieši tento problém komplexne a dlhodobo, ako v nových budovách, tak i v starých stavbách dodatočnou aplikáciou izolantu. TEMP-COAT 101 sa môže na izolované miesta nanášať štetcom, valčekom a na väčšie plochy od 50 m2 sa môže aplikovať nastrekom. Vrstva keramického izolantu po vyschnutí by mala mať hrúbku od 0,5 mm do 1,5 mm. Takýto náter už zamedzuje prestupu tepla a chladu, odráža škodlivé žiarenia a hlavne zamedzuje kondenzácii vodných pár na chránenej stene. Prax ukázala, že klasické izolácie často nezabránili vzniku kondenzátu, navyše minerálne vlákna majú veľkú nasiakavosť v prípade zatečenia steny, to platí aj o EPS. Takéto materiály potom strácajú významne schopnosť izolovať.

TEMP-COAT 101 natrvalo rieši tento vážny problém tepelnej izolácie budovy. Pri jeho použití nedochádza ku kondenzácií vodných pár, pri prieniku vody chráni vonkajšie steny před vlhkom, pretože je hydroizolačný. V prípade zavlhnutia steny z iných dôvodov, alebo pri zavlhnutí steny pred aplikáciou TEMP-COAT 101 sa vlhkosť zo steny odparí ,pretože izolant je paropriepustný. Pri použití TEMP-COAT 101 na izoláciu tepelných mostov sa ušetrí až 10% nákladov na zimné vykurovanie. Pri dôkladnom zaizolovaní celého opláštenia budovy sa ušetrí 30% nákladov na vykurovanie. Ak sa s naším izolantom zaizoluje aj strecha budovy a interiérové priestory ušetríme až 45% energie na vykurovanie v zime. V letnom období v tomto prípade ušetríme až 5O% energie na klimatizáciu.

Veľké problémy s prestupom tepla majú budovy stojace na stĺpoch, kde prízemné podlažie je využívané pre verejné komunikácie, alebo ako nevykurované otvorené garáže. Vplyvom veľkého prúdenia vzduchu týmito priestormi dochádza k enormnému ochladzovaniu spodného podlažia, ktoré je zo železobetónovej konštrukcie ako monolitická nosná časť budovy. Norma určuje, aby projektant uvažoval o odpore prestupu tepla na vonkajších konštrukciách budov R = min.3,8 až do 4,5 m2K/W Pre splnenie tejto požiadavky na tepelnú izoláciu podľa výpočtov dosahujú klasické izolácie až 200 mm hrúbku, čo je technicky dosť zložité.

TEMP-COAT 101 keramická kvapalná náterová izolácia aj v tomto prípade rieši efektívne náš problém. Aplikáciou TEMP-COAT 101 na spodnú časť stavby v hrúbke 2 mm a použitím kazetových panelov z minerálnych vlákien o hrúbke 80 mm, alebo EPS 1OO o hrúbke 60 mm sa dosiahne dokonalá tepelná izolácia konštrukcie. V tomto prípade TEMP-COAT 101 aplikovaný nástrekom zaručí, že táto tepelná izolácia hermeticky zaizoluje zložité tvary prípadných prechodových častí monolitickej stavby. Náterový izolant sa môže použiť ako konečná povrchová izolácia budov. Pre estetické riešenie je možné použiť akýkoľvek vrchný náter z rozťažnosťou minimálne 12%, môžu to byť aj farby syntetické, olejové. Treba však zdôrazniť, že najvhodnejší krycí náter na TEMP-COAT 101 sú farby vodou riediteľné, acrylátové, nakoľko tieto majú rovnaký základ a totožnú elongáciu. Rovnako výborný materiál na prekrytie TEMP-COAT 101 za účelom estetického riešenia je akrylátová omietka.

Drevené stavby ^ Hore

Drevo je vynikajúci stavebný materiál. Napriek novým stavebným technológiam je v stavebníctve nepostradateľné. K jeho prednostiam patrí nízka hmotnosť k pomerne veľkej pevnosti a pružnosti. Takisto má veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a rozťažnosti, jeho použitie je vhodné na akékoľvek stavby, strechy, nosníky a podobne. Tieto jeho vynikajúce vlastnosti sú však podmienené udržaním vnútornej vlhkosti dreva, ktorá by nemala prekročiť hodnotu 20 %. Pri tejto vlhkosti má najčastejšie používané stavebné drevo smrek hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,160 W/m K. Smrek polosurový, vlhkosť 50% má túto hodnotu 0,216 W/m K. Je teda zrejmé, že vysokou vlhkosťou drevo stráca tepelnoizolačné vlastnosti. Nežiadúcou vlhkosťou však stráca aj na pevnosti a pružnosti. Najhoršia je však skutočnosť, že vlhké stavebné drevo vplyvom vonkajšieho prostredia koroduje, zvetráva, mení svoju farbu, nadmerne zosychá a preto praská. Vlhké drevo degraduje aj biologicky, podlieha hubám, plesniam a hnilobnému rozkladu. Jediným spôsobom ako udržať vynikajúce stavebnotechnické vlastnosti dreva je izolovať ho od vonkajšieho prostredia a zabezpečiť, aby jeho stála vnútorná vlhkosť mala hodnotu 12 -15%.

Zdá sa, že tento problém je už vyriešený. Na trhu existuje nespočetné množstvo impregnácií, náterov, voskov, latexových a akrylových farieb, lakov a iných materiálov, ktoré slúžia na ochranu dreva pred poveternostnými vplyvmi. Prečo teda často nachádzame aj vynikajúco ošetrené drevo nepekne popraskané? Dôvodom je fakt, že dodávané stavebné rezivo je vo väčšine prípadov dodávané polosurové až surové t.j. nad 50% vlhkosti. Za čas od dodávky po jeho stavebnú realizáciu dochádza k nadmernému zosychaniu a praskaniu povrchových vrstiev, lebo jadro zosychá omnoho pomalšie. Severské krajiny, ktoré najviac používajú drevo (hlavne ihličnaté) ako stavebný materiál, už vyvinuli vynikajúce náterové hmoty na jeho ochranu, tieto spomaľujú vysychanie, na dreve vytvárajú vodeodolný film a čiastočne odrážajú UV žiarenie. Ale ani jeden z týchto ochranných náterov nedokáže spomaliť vysychanie dreva, ktoré bolo dodané polosuché až polosurové 35-50% vlhké, čo je na Slovensku bežné. V letných mesiacoch dochádza k veľkému ohrevu dreva, tým k nadmernému vysychaniu vlhkého dreva, ktorému nezabráni ani kvalitný náter a dochádza k nežiaducemu popraskaniu a k zmenám tvaru. Materiál, ktorý si dokáže s týmto naliehavým problémom poradiť je keramický tepelný náterový izolant TEMP-COAT 101. Ten totiž zabezpečí nášmu drevu aj dokonalú tepelnú izoláciu. Priľnavosť TEMP-COAT 101 na drevo je vynikajúca, môže sa bez problémov aplikovať aj na čímkoľvek už ošetrené drevo aj v prípade, že sú to už konečné nátery. TEMP-COAT 101 odrazí takmer 100 % ÚV žiarenia a 85 % IČ žiarenia. Jeho už známa mikroštruktúra keramických a silikónových guľôčok zabezpečí dokonalú tepelnú izoláciu. Drevo sa neprehrieva, zosychanie sa spomalí, drevo nepraská a nekrúti sa. Pomalé vysychanie zabezpečuje paropriepustnosť nášho tepelného izolantu.

 Drevo (podľa hrúbky) takto ošetrené vysychá niekoľko rokov, až sa vlhkosť ustáli na hodnotu cca 10 až 15 %. TEMP-COAT 101 nám tiež zabezpečí absolútnu odolnosť dreva proti vode, vzdušnej vlhkosti a ostatným poveternostným vplyvom. Aplikačná hrúbka TEMP-COAT 101 je účinná už od 0,5 mm. Na silne ožiarených južných drevených priečeliach budov môže byť hrúbka 0,8 mm až 1 mm. Na malé plochy aplikujeme štetcom, prípadne valčekom, veľké plochy aplikujeme pomocou tlakovej pištole. TEMP-COAT 101 v kombinácii s kvalitne vysušeným drevom je jeden z najlepších termoizolantov, aký si vieme na našich budovách predstaviť. Túto kvalitu pocítime na našich peňaženkách, pretože ušetríme až 50 % energie na vykurovanie v zime a 60 % energie na klimatizáciu v lete, za predpokladu, že je takouto kombináciou zaizolovaná aj strecha. Životnosť dreva ošetreného keramickým náterovým izolantom TEMP-COAT 101, ktoré je vystavené priamemu vplyvu počasia, napr. drevené nezastrešené balkóny, balkónové zábradlia, drevené priečelia budov, vonkajšie obklady, nosníky, zvislé stĺpy, loggie z dreva, je časovo neobmedzená. Treba ešte podotknúť že horeuvedený text nepojednáva o prefabrikovaných lepených konštrukciách, pre ktoré musí byť drevo už pred lepením vysušené minimálne na 15% vlhkosť a musí byť výrobcom dodané už povrchovo ošetrené. Napriek tomu, aj v tomto prípade je aplikácia TEMP-COAT 101 opodstatnená. Tepelná dilatácia dreva nie veľká, problémom býva skôr zosychanie u uvoľňovanie spojov. Pri lepených konštrukciách s veľkým rozponom, však už aj tepelná dilatácia dreva nie je zanedbateľná, to platí aj pre zosychanie dreva po dlhšom čase. Tepelnou izoláciou TEMP-COAT 101 takejto lepenej konštrukcie dosiahneme jej tepelnú stabilitu aj v prípade väčších tepelných výkyvov v halách a zabránime tým nežiaducemu pnutiu v miestach ukotvenia, ďalej takýmto ošetrením chránime konštrukciu pred dlhodobým vysychaním. Významnou skutočnosťou je aj protipožiarna ochrana drevených častí budov, ktoré sú ošetrené TEMP-COAT 101.

Keramický náterový izolant TEMP-COAT 101 aj v tomto prípade pomáha vyriešiť problém. Po odstránení plesni a vysušení steny aplikujeme izolant štetcom alebo valčekom na miesta kde atika ochladzovala stenu a šírku postihnutého miesta prekryjeme aspoń o 30 cm. Takisto materiálom prekryjeme aj časť stropného panelu aspoń v šírke 30 cm. Aplikujeme hrúbku izolantu 0,5 mm. Necháme zaschnúť a podľa okolitej teploty aplikujeme ďalšiu vrstvu cca po 3O – 180-tich minútach. Izolant musí byť dôkladne, ale šetrne premiešaný poprípade doriedený vodou. Materiál premiešavame aj počas aplikácie. Keramické a silikónové vzduchom plnené mikroguľôčky, ktoré sú obsiahnuté v tekutom izolante, a spôsobujú jeho tepelnoizolačné vlastnosti majú tendenciu v kľude stúpať hore, preto nám materiál hustne od vrchu.
Aplikujeme teda druhú vrstvu, tentoraz už na plochu celej steny najlepšie všetky steny v miestnosti, prípadne aj celý povrch stropného panelu. Dosiahneme teda hrúbku izolantu na postihnutých miestach 1 mm, na ostatnej ploche 0,5 mm. Takto ošetrená stena rieši problém tepelného mostu a zamedzuje tvorbe kondenzátu a plesní, šetrí energiu na vykurovanie, pretože odráža takmer všetko sálavé teplo. V lete takto ošetrená miestnosť nie je prehrievaná slnečným žiarením.

Príklady použitia:
Aqua parky, tribúny na štadiónoch, športové haly, zimné štadióny, telocvične, visuté mosty a lávky, kryté haly a podobne. Firma Tempest-hold vykonáva práce vo výškach bez použitia lešenia horolezeckou technikou. Podmienky pre aplikáciu TEMP-COAT 101 na drevo a drevené prefabrikáty: suchý a čistý povrch dreva, zbavený nečistôt, prachu a mastnoty, teplota pri aplikácií od 10°C.

Strechy ^ Hore

globeStrechy sú veľmi žiaducim objektom pre uplatnenie TEMP-COAT 101, ako dokonalého tepelného a vodoodpudivého izolantu. Aplikácia sa prevádza hlavne pomocou tlakovej pištole, menšie strechy sa môžu natierať valčekom alebo štetcom. Veľké uplatnenie má hlavne u striech z pozinkovaného plechu či už plochých, sedlových alebo jednostranne sklonených, TEMP-COAT 101 má vynikajúcu adhéziu k pozinkovanému plechu, po aplikácii je oplechovanie dokonale chránené pred vplyvom slnečného žiarenia, ktoré túto časť budovy najviac zaťažuje, zamedzí sa prestupu tepla a chladu do spodných vrstiev strechy, strecha je ďalej chránená pred všetkými vplyvmi počasia, pred vodou a vlhkom. Dokonale zaizolovaná strecha TEMP-COAT 101 sa stáva trvale odolnou proti vonkajším vplyvom a jej životnosť sa niekoľkonásobne predĺži. Náklady na vykurovanie v zimnom období sa znížia o 25 %, šetria sa aj náklady na klimatizáciu o 35%. Pre efektné riešenie izolačného náteru sa používajú na zakrytie TEMP-COAT 101 rôzne nátery (nie je to podmienkou) napr. zinkové farby, farby s obsahom hliníka, vodou riediteľné farby, akrylátové farby a ďalšie. Dôležitou podmienkou pre použitie týchto náterov je rozťažiteľnosť, ktorá by mala byť rovnaká ako u TEMP-COAT 101. V tomto sú najvhodnejšie akrylátové nátery.

globeV prípade aplikácie TEMP-COAT 101 na nepozinkovaný oceľový plech alebo časti strešných oceľových konštrukcii je treba tieto opatriť základným náterom akéhokoľvek druhu, nakoľko voda obsiahnutá v našom izolante by spôsobila bodovú koróziu. Tento jav v konečnom dôsledku nie je nebezpečný, ide skôr o estetický problém. TEMP-COAT 101 po odparení vody sa stáva dokonalým protikoróznym termo a hydroizolačným pružným ochranným náterom všetkých objektov kde bol použitý. Významná vlastnosť nášho izolantu je aj to,že vzhľadom na často veľké plochy striech a strešných konštrukcií zabraňuje nežiaducim dilatáciam a pnutiam, nakoľko nedovolí ich extrémne prehriatie v lete a veľké ochladzovanie v zime, tak ako to bolo pred aplikáciou TEMP-COAT 101. Táto tepelná stabilita tiež významne predlžuje životnosť takto ošetrenej strechy, a tým aj celej stavby. Pri aplikácii TEMP-COAT 101 na spodnú časť odkvapového žľabu nedochádza k tvorbe náľadia a ľadových cencúľov už pri vrstve 0,5 mm, tzn. jeden náter štetcom. Toto je významná skutočnosť hlavne pre staviteľov vo veľkomestách.

globeSamostatnou kapitolou sú ploché dvojplášťové strechy vetrané, ktoré sa masívne používali v 7O a 8O rokoch dvadsiateho storočia. Dnes už nespĺňajú technické parametre hlavne z hľadiska tepelnej izolácie. Pri generálnych opravách sa preto vetracie otvory uzatvárajú a prevádza sa nová tepelná izolácia horného plášťa a atiky po celom obvode. Pre definitívne zamedzenie vzniku kondenzácie na spodnej strane horného plášťa je potrebné horný plášť strechy zodpovedne tepelne zaizolovať. V praxi sa preto používa EPS /pre malú hmotnosť/ až o minimálnej hrúbke 14O mm. EPS je v súčasnej dobe dosť problematický tepelný izolant, pretože je horľavý. Keramický náterový tepelný izolant TEMP-COAT 101 má aj v tomto prípade dôležité uplatnenie. Nástrekom TEMP-COAT 101 o hrúbke 2mm na plochu horného plášťa a použitím tvrdeného EPS v hrúbke do 60 mm je zaručená tepelná izolácia takejto strechy. Pri izolácií striech je potrebné dodržať dve podmienky: suchý podklad a teplota pri aplikácii nad 10°C.

TEMP-COAT 101 sa používa na strechy s vonkajším odvodnením umiestneným nad vykurovanými priestormi. Jeho aplikáciou na tieto miesta sa zabráni vzniku ľadových valov a tým aj zatekaniu vody do podstrešia. Tento problém sa vyskytoval tak často, že mnohí projektanti riešili tento problém temperovaním okrajov striech poprípade temperovaním žľabov. Aj v tomto prípade TEMP-COAT 101 šetrí našu energiu a významne predlžuje životnosť striech. Je len otázkou času, kedy sa bude masovo používať aj na Slovensku, nie len v stavebníctve ale aj v ďalších hospodárskych odvetviach. Pre všetky odvetvia v stavebníctve je treba vyzdvihnúť dôležitú vlastnosť TEMP-COAT 101 a tou je jeho schopnosť pohlcovať nežiadúcu hlučnosť. Na objektoch ním ošetrených pôsobí ako účinný protihlukový izolant.

^ Hore