Termoizolačný náter TEMP-COAT 101

TEMP-COAT 101 bol vyvinutý v USA ako izolátor pre kozmické lode, ktoré si vyžadovali účinnú ochranu pred slnečným UV a infražiarením. Pri jeho vývoji šlo o snahu, získať ľahký a vysokoúčinný tepelný izolant schopný efektívne ochrániť povrch kozmických lodí pred agresívnym vonkajším prostredím. Preto bola vyvinutá technológia ochrany povrchov prostredníctvom mikroskopických dutých keramických a silikónových guľôčok o priemere 20 mikrónov, ktoré sa nachádzajú v spojive z vysoko kvalitného akrylového polyméru, syntetického kaučuku a anorganických pigmentov. Po aplikácii tohto náterového izolantu na cieľový objekt sa tento stáva veľmi účinne tepelne izolovaný.

Náter po zaschnutí vytvorí elastický, vode odolný, paropriepustný povrch, ktorý je účinný od - 50 °C do +260°C už po prvej aplikácii v hrúbke 0,5 mm a pri viacnásobnej aplikácii môže izolačný náter po vyschnutí dosiahnuť hrúbku až 4mm. Súčiniteľ prestupu tepla cez 1mm hrubú vrstvu je 0,001 W/m°K .

POROVNANIE TEMP-COAT 101 s doterajšími klasickými izolantmi:

Doterajšie klasické izolanty, ako napríklad minerálne vláknité materiály majú hodnotu prestupu tepla až 40 x vyššiu, a to 0,04 W/m/°K. V praxi to znamená, že vrstva 0,25 mm TEMP-COAT 101 zabezpečí tepelnú ochranu objektu rovnako účinne ako 10 mm vrstva izolantu z minerálnych vlákien.

Vrstva 1 mm TEMP-COAT 101 sa vyrovná 4 cm polystyrénu. Na dosiahnutie účinnej tepelnej ochrany sa odporúča u TEMP-COAT 101 minimálna hrúbka 0,5 mm. Táto hrúbka sa dosahuje už pri prvom nátere. TEMP-COAT 101 keramický kvapalný náterový izolant má neobmedzené využitie : stavebníctvo, dopravné prostriedky, energetika, vodné elektrárne, lodný priemysel, gumárenský priemysel, zlievárenstvo, ropný a plynárenský priemysel.

TEMP-COAT 101 je nástupcom produktu Thermal-Tec™

Certifikáty

globe globe globe globe