Cenník

Cenník produktov a služieb pre rok 2024

TEMP-COAT

Cena za 1 liter 19,25 EUR / 579,92 SK / bez DPH
Cena za balenie 19l 365,75 EUR / 11 018,58 SK / bez DPH
Cena za balenie 19l 435,242 EUR / 13 112,11 SK s DPH

ORIGINÁLNE BALENIE - 5 galónov (cca 19 litrov)

Termovízia - Meranie IR kamerou

Do 1 hodiny 40 EUR / 1205,04,- SK / bez DPH
Za 2. hodinu + 20 EUR / 602,52,- SK / bez DPH
Za 3. hodinu + 10 EUR / 301,26,- SK / bez DPH

Pozn.: v prípade dlhodobého merania bude cena stanovená dohodou!

Ukladanie snímok, termogram a analýza

1 snímka 3 EUR / 90,40,- SK / bez DPH
Obvykle stačí 10 snímok 30 EUR / 903,80,- SK / bez DPH
Cena za dopravu/ost. réžie 0,38 EUR / 1 km / 11,45 SK / km

Cena je stanovená na referenčný rodinný dom.
Pozn.: v prípade dlhodobého merania bude cena stanovená dohodou.
Napr.: priemyslové stavby, byty v bytových domoch, bytové domy, výrobné haly, skládky, lisy, parovody, dopravné prostriedky, technologické zariadenia a iné sa stanovujú dohodou.

V prípade neprimeraného zvýšenia nákladových, alebo nákupných cien v súvislosti s hosp. krízou si vyhradzujeme právo na zmenu cien.