Použitie v tepelnej energetike

Keramická náterová izolácia TEMP-COAT 101 sa skladá z mikroskopických dutých keramických a silikónových guľôčok, ktoré sa nachádzajú v suspenzii zmesi syntetického kaučuku, akrylátovej živice a anorganických pigmentov. Produkt je rozpustný vo vode, po zaschnutí vytvorí vodoodpudivý elastický polymérový povlak, skladajúci sa z pravidelného systému mikrosfér. Mikrosféry sú sústredené tak tesne, že úplne vytlačujú vzduch z povlaku, a preto hermeticky obklopia izolovaný povrch.

Medzi základné funkcie TEMP-COAT 101 patrí zamedzenie prenosu energie od jedného substrátu k druhému pri teplotách od – 50 oC do + 260 oC, ochrana pred popáleninami v dôsledku dotyku príliš horúcich, alebo studených systémov, zníženie, prípadne odstránenie kondenzácie. Ďalšie jeho vynikajúce vlastnosti sú protikorózna ochrana a zníženie hluku.

globeSchopnosť TEMP-COAT 101 účinkovať pri vysokých teplách spolu s jeho výbornou adhéziou k akémukoľvek povrchu ho predurčuje na intenzívne a nezameniteľné použitie v tepelnej energetike. V USA a mnohých ďalších krajinách sú TEMP-COAT 101 zaizolované milióny m2 rôznych potrubí v energetike, v naftovom priemysle, v mraziarenstve, v plynárenstve atď.

V základnom zložení sa používa ako termoizolant a hydroizolant od - 50°C až do + 26O°C. V USA úspešne vyvinuli TEMP-COAT 101 za použitia aditív a prísad, ktorý možno použiť až do + 500°C.

Výhody TEMP-COAT 101 pri termoizoláciach tepelných a ostatných potrubí:

TEMP-COAT 101 možno aplikovať za teploty až do 150 °C bez odstavenia prevádzky tepelných zariadení.

Na zložité tvary armatúr nanášame štetcom, jeho aplikácia je možná aj na ťažko dostupné miesta.

TEMP-COAT 101 má vynikajúcu adhéziu na oceľ, liatinu, farebné kovy: meď, mosadz ,bronz a ich zliatiny, na hliník, dural, horčík, pri aplikácii na plastové potrubia, konzultujte s dodávateľskou firmou.

Aplikácia TEMP-COAT 101 na akomkoľvek potrubí zabezpečí jeho účinnú protikoróznu ochranu.

TEMP-COAT 101 možno aplikovať priamo aj na skorodované časti potrubia, po odparení vody zastaví koróziu potrubia. Skorodované časti potrubia musia byť zbavené špiny prachu, hrubých nečistôt a mastnoty. Po prvej aplikácii môžu presakovať na povrch neestetické korozívne škvrny, je to však len estetický problém. Nanesením ďalších vrstiev sa tieto škvrny stratia. Korózia sa zastaví. Upozornenie: tento spôsob bez ošetrenia povrchu základnou farbou môžeme uplatniť iba na hrubostenných armatúrach z oceloliatiny!

Termoizolácia TEMP-COAT 101 nezvyšuje váhu potrubia ani nezväčšuje jeho rozmery, ako je to pri klasických izoláciach z keramickej vaty a plechu.

Pri izolácií potrubí TEMP-COAT 101 nenastáva jeho skrytá korózia, ako je to u klasických izolácii, v prípade chladných médií zabraňuje kondenzácii vody na potrubí.

Účinná hrúbka tepelného izolantu TEMP-COAT 101 je od 0,5 mm. Najväčšia hrúbka môže byť 4 mm. Hrúbka izolantu závisí od teploty na povrchu potrubia. 3mm náter TEMP-COAT 101 znížil teplotu na povrchu potrubia zo 120°C na 50°C a zabránil popáleninám personálu.

globeTEMP-COAT 101 sa na armatúry, tvarovky ventily, uzávery, odvody k meračom a tlakomerom nanáša výlučne štetcom, veľké plochy natierame valčekom alebo bezvzduchovým nástrekom, pred použitím sa produkt opatrne ale dôkladne premieša, pri aplikácii na horúce potrubia sa podľa potreby riedi vodou. Aplikujeme po vrstvách, jedna vrstva najviac 0,5 mm. Používame bežné ochranné pomôcky, vetráme. Pri aplikácii tlakovou pištoľou používame respirátor.
TEMP-COAT 101 nám dáva nové možnosti tepelných izolácii armatúr, ktoré sa klasickou metódou nemohli, alebo dokonca nesmeli izolovať z dôvodov, aby nebola ohrozená ich funkčnosť ako napríklad poistné ventily, protipožiarne klapky vzduchotechniky, servoventily atď.
TEMP-COAT 101 je nehorľavý izolant, milimetrová vrstva náteru začína mäknúť pri teplote 840°C, pritom vylučuje oxid uhličitý a oxid dusičitý a tým spomaľuje šírenie dymu a plameňov.

Príklady použitia náterovej izolácie TEMP-COAT 101 v energetike:

Potrubia tepelných systémov, tepelný výmenník, ohrievač vody, ventilačné systémy, vzduchotechnika, kotly na paru, kotly na vodu, ropovody nadzemné aj podzemné, plynovody nadzemné aj podzemné, strojovne, prečerpávacie stanice, plynové kompresory, čerpadlá, kyslíkovody, olejovody, nádrže na vodu, potrubia požiarnej sústavy, klimatizačné zariadenia, strojovne vodných elektrárni, napájačky kotlov, akumulačné a zásobníkové nádrže na naftu, ropný priemysel všeobecne a kompresné plynové strojovne.

globe globe globe

Pri použití TEMP-COAT 101, v kompresorových staniciach zemného plynu v Rusku bolo zaznamenané výrazné zníženie hluku už pri aplikovanej hrúbke 0,8 mm nášho náterového izolantu. Pri hrúbke 1 mm TEMP-COAT 101, ktorý bol aplikovaný na nadzemné plynové potrubia, uvádzajú ruskí prevádzkovatelia plynovodu: v zime nám vznikal na potrubí až 5 cm hrubý ľadový pancier. Potrubia, ktoré sme ošetrili TEMP-COAT 101 zostali v zime suché, nenamŕzal žiadny kondenzát. TEMP-COAT 101 nám odstránil nemalé problémy spojené zo vznikom námrazy na plynovode v zimnom období. Jeho aplikácia je možná aj na ťažko dostupné miesta.

V Texase sa aplikoval TEMP-COAT 101 na ropných vežiach, v naftovom priemysle a ďalších energetických podnikoch, kde boli zaizolované milióny metrov štvorcových potrubí, naftových zásobníkov, ťažobných veží, prečerpávacích staníc, strojovní, a ďalších technických zariadení. TEMP-COAT 101 tu účinne chráni spomínané strojné a energetické zariadenia pred nadmerným slnečným žiarením, pred nežiaducim dilatačným pnutím, ďalej pred nadmerným prehrievaním zásobníkových nádrží, strojovní a hál. Jeho aplikácia na tieto zariadenia je taká ekonomická, rýchla a efektívna, aplikovateľná aj na ťažko dostupné miesta, že TEMP-COAT 101 úplne vytlačil klasické izolácie (keramická vata, plech). TEMP-COAT 101 je mimoriadne vhodný na ochranu personálu pred popáleninami v energetických podnikoch. Až TEMP-COAT 101 totiž umožnil, aby sa účinne tepelne izolovali aj armatúry, poistné ventily, šupátka a iné, ktoré sa veľmi často klasicky ani nemohli izolovať, a preto spôsobovali úrazy personálu popáleninami.

TEMP-COAT 101 šetrí obrovské finančné prostriedky energetickým podnikom, jeho životnosť je neobmedzená. V prípade, že sa od vonkajšieho vplyvu zašpiní alebo inak znečistí je možné použiť vodu a mydlo, alebo látku napustenú acetónom. Pri obavách z poškodenia TEMP-COAT 101, je možné naň aplikovať krycí náter. Toto všetko Vám na Vašu objednávku zabezpečí firma Tempest-hold. V prípade, že aplikáciu TEMP-COAT 101 chcete vykonať pomocou vlastného personálu radi Vám tento materiál dodáme a poskytneme odbornú konzultáciu na jeho bezchybné použitie.

^ Hore