Technické údaje TEMP-COAT 101 - keramický izolačný náter

Termofyzikálne vlasnosti

súčiniteľ tepelnej vodivosti (ASTM C-177) 0,001 W/m°K
odrazivosť UV žiarenia 99,8%
odrazivosť IČ žiarenia 85 %
pohlcovanie žiarenia 0,15%
emisivita 0,15%
zníženie šumu (ASTM E-795) 6 dB / 60 dB

Technické a fyzikálne parametre

balenie 20 l kontejner z tvrdeného plastu
min. doporučená vrstva (1x náter) 0,5 mm
pokrytie 1,47 m²/ 1l / 0,5 mm
hustota v tekutom stave 0,56 kg/l
hustota po vyschnutí 0,32 kg/l
obsah sušiny 85%
optické vlastnosti – farba biela, mikroporová homogénna látka, vysokoelastická , pružná
spojivo polyakrylová živica, synt. kaučuk, voda
požiarna klasifikácia N - nehorľavá
šírenie plameňov (ASTM E-84-98) 5 - látka znižujúca horľavosť
šírenie dymu (ASTM E-84-98) 5
elongácia 80 %
bod varu nie je, mäkne pri 840°C
paropriepustnosť paropriepustná
vodopriepustnosť nulová, hydroizolačná
odolnosť proti oderu vysoká
šrafovateľná prilnavosť (adhézia) 100%
adhézia k oceli > 1 MPa
adhézia k nerezu > 1 MPa
adhézia k oceloliatine > 1 MPa
adhézia k farebným kovom a hliníku > 1 MPa
adhézia ku sklu výborná
adhézia k plastom výborná
adhézia k drevu výborná
adhézia k murivu, omietkam vynikajúca
adhézia k betónu vynikajúca
teplota objektov pri aplikácii 10°C – 148°C
prevádzková teplota izolovaných objektov - 50°C až +260°C
zásaditosť (pH) 9,3
spôsoby aplikácie valčekom, vlasovým štetcom, bezvzduchovou tlakovou pištoľou
hrúbka po 1. aplikácii štetcom 0,5 mm ( 508 μ )
možná aplikácia ďalšej vrstvy 30 – 180 min. pri 24°C
optimálna hrúbka izolačného náteru 1 mm
max. hrúbka pri opakovanej aplikácii 4 mm
^ Hore