Použitie v doprave

Prvé použitie TEMP-COAT 101 na dopravných prostriedkoch, ako tepelného a protihlukového izolantu, bolo zaznamenané v armáde USA. Vojenské vozidlá vystavené nadmernému slnečnému žiareniu v púšťach spojených štátov a potom aj v Iraku, boli z vnútornej strany zaizolované keramickým náterovým izolantom TEMP-COAT 101, ktorý bol potom ešte prekrytý klasickými interiérovými izolantami. Výsledok bol výnikajúci. Prestup tepla sa znížil na únosnú mieru, posádky vozidiel mohli bez problémov prevádzať vyčkávaciu taktiku s minimálnym využitím klimatizácie. Maximálna izolačná schopnosť TEMP-COAT 101 sa však ukázala v okamžiku, keď bol aplikovaný aj na vonkajšiu plochu strechy, a boli vyriešené krycie nátery na aplikovaný TEMP-COAT 101. Bol vyriešený problém s elongáciou krycích náterov. Aplikáciou TEMP-COAT 101 na vonkajšiu časť strechy dopravného prostriedku dosiahneme, že takmer 100%-ným odrazom UV žiarenia, a 85%-ným odrazom IČ žiarenia, sa kovová strecha neprehrieva, teplo alebo chlad sú odrazené vrstvou nášho izolantu skôr ako môžu preniknúť do kovových častí strechy. Vnútorná aplikácia TEMP-COAT 101 má potom nenahraditeľný význam, pre tepelnú stabilitu interiéru, výrazne nám znižuje potrebu použitia klimatizácie v lete a intenzitu vykurovania v zime. TEMP-COAT 101 nám výrazne znižuje spotrebu pohonných hmôt. V súčasnej době sa robia skúšky s leteckou technikou jako v civilnom, tak i vo vojenskom leteckom priemysle.

Aplikáciou TEMP-COAT 101 na vnútornú aj vonkajšiu časť dopravných prostriedkov, vrátane podvozku a motorového priestoru bolo dosiahnuté:

Dokonalá tepelná izolácia interiéru aut, spríjemnenie pobytu posádky v letnom, ale aj zimnom období. Vynikajúca tepelná zotrvačnosť izolovaných interiérov, počítaná až na niekoľko hodín v extrémnych podmienkach, či už letných, alebo zimných.

Zníženie hluku od motorového priestoru, zníženie hluku od vibrácií karosérie a podvozku. Celkové zníženie hluku bolo až 12 dB pri 60 dB.

Výrazné zníženie prevádzkových nákladov motorových vozidiel, zníženie spotreby pohonných hmôt v extrémnych podmienkach až o 25% (v klimatizovaných alebo vykurovaných dopravných prostriedkoch).

Dokonalá protipožiarna ochrana, TEMP-COAT 101 je nehorľavý materiál, dokonca zamedzujúci šíreniu plameňov. Táto vlastnosť je popri tepelnej izolácii jedna z najdôležitejších.

Zamedzenie kondenzácie - vo vonkajšom opláštení karosérií, v technologických dutinách karosérii a interiérov.

Komplexná protikorózna ochrana častí ošetrených TEMP-COAT 101.

Zamedzenie vzniku ľadových a snehových valov na nízkych koľajových podvozkoch dopravných prostriedkov ako električky, náklad. vlaky, autobusy a ďalšie.

TEMP-COAT 101 komplexne použitý v dopravnom prostriedku zvyšuje jeho hmotnosť len minimálne, rovnako jeho použitie v interiéri nezmenšuje objem priestoru, aplikačná hrúbka sa pohybuje od 0,5mm do 2mm.

Poznámka: Pre použitie v dopravných prostriedkoch bol vyvinutý špeciálny aditivovaný TEMP-COAT 101, ktorého protihluková a protipožiarna účinnosť bola ešte zvýšená, pri nezmenenej tepelnoizolačnej účinnosti a ostatných nezmenených vynikajúcich vlastnostiach, ako nízka hmotnosť, adhézia k povrchom, alebo náročnosť aplikácie.

Aplikácia TEMP-COAT 101 v dopravných prostriedkoch sa prevádza hlavne bezvzduchovou tlakovou pištoľou, na malé a zložité povrchy sa môže aplikovať štetcom. Firma Tempest-hold Vám materiál dodá a podľa Vašich požiadaviek aj aplikuje.

Príklady použitia TEMP-COAT 101 v dopravnej technike:

Osobné vozidlá civilné i vojenské, hromadná doprava - autobusy, električky, vlakové súpravy, vagóny pre prepravu zvierat, letectvo všeobecne. Kamiónová doprava, mraziarenské súpravy, súpravy na ovocie a zeleninu, všetky priestory dopravných prostriedkov, ktoré sú vykurované alebo chladené. TEMP-COAT 101 chráni všetky dopravné prostriedky kde bol použitý pred UV a IČ žiarením, pred prehriatím, pred nežiaducou kondenzáciou, pred námrazami/letecká technika/pred hlukom a pred nežiaducimi vibráciami, pred požiarom, pred koróziou. Významne šetrí pohonné hmoty.

^ Hore