Použitie v lodnej doprave

Pre lodnú dopravu bol vyvinutý TEMP-COAT 101, ktorý pridaním aditív zvyšuje na ošetrených plochách odolnosť voči vzniku kondenzátu v trvalo ponorených častiach lodí, jeho aplikácia v podpalubí je pomerne náročná, preto aplikáciu v uzavretých priestoroch zverte odbornej firme. Hoci je materiál hygienicky nezávadný, je samozrejme nežiaduci v dýchacích cestách, preto aplikační pracovníci pri použití tlakovej pištole, používajú úplnú pokrývku hlavy s prívodom čerstvého vzduchu z vonka.

Použitie keramického kvapalného TEMP-COAT 101 v lodnom priemysle/doprave:

  • Termoizolant
  • Protihlukový izolant
  • Protikondenzačný prostriedok
  • Prostriedok proti korózii
globe

V USA bol aplikovaný náš keramický náterový izolant TEMP-COAT 101 na nespočetnom množstve plavidiel. Ako sme už spomenuli, predovšetkým sa používa na nastrek podpalubných častí trvalo ponorených, kde veľmi účinne zabraňuje vzniku kondenzátu a úplne nahrádza klasické tepelné izolácie. Na úplné zabránenie vzniku kondenzátu v podpalubí sa aplikuje TEMP-COAT 101 od 2,5 až 3mm.hrúbky opakovaným nastrekom. Nastrek sa musí aplikovať na základnou farbou ošetrený povrch, nakoľko priamym nastrekom na oceľový plech by voda obsiahnutá v našom tekutom izolante mohla spôsobiť bodovú koróziu, toto je však len estetický problém, pretože po odparení vody sa náš TEMP-COAT 101 stáva protikoróznym ochranným materiálom.

globeS úspechom bol ďalej TEMP-COAT 101 použitý na vnútorné tepelné izolácie kajút, a ostatných vnútorných priestorov lodí, kde došlo k úsporám na temperovanie kabín. Takisto aj v týchto častiach lodí došlo k zabráneniu vzniku kondenzátu zmenami teplôt, ktoré sú na vode tak časté. Bola zaznamenaná niekoľkonásobná odolnosť voči korózii TEMP-COAT 101 ošetrených časti lodí.

Ďalšou významnou kapitolou je nástrek vonkajších častí plavidiel. Dnes je už úplne bežné, že TEMP-COAT 101 sa aplikuje na celú palubu lode. Z vonka sa izolujú aj kabíny, nadstavby, stožiare, kajuty, a boky lodí, kde sú umiestnené obytné alebo iné priestory. Tam, kde kvôli estetike potrebujeme náš izolant prekryť, nie je problém aplikovať vrchné nátery. Najvhodnejšie z hľadiska tepelnej rozťažnosti sú acrylátové farby. Kapitáni lodí, ktoré boli komplexne ošetrené TEMP-COAT 101 uvádzajú: „Pri plavbe v rovníkových oblastiach naša loď a posádka citeľne vnímala termoizolačné vlastnosti TEMP-COAT 101. TEMP-COAT 101 účinne odrážal enormné pôsobenie slnečného žiarenia, odrazil skoro 100 % ÚV žiarenia a až 85 % IČ žiarenia. Nedochádzalo k prehrievaniu kabín a kajút. Tepelná stabilita v podpalubí sa enormne zvýšila. Náklady na klimatizáciu, a jej potreba sa znížili na polovicu. Došlo k úspore prevádzkových nákladov. Zvýšila sa odolnosť voči korózii vplyvom agresívneho morského ovzdušia. Kondenzácia v podpalubí a v ostatných vnútorných častiach lode sa zastavila“.

globeLode, ktoré sa plavili v severnom mori a boli ošetrené TEMP-COAT 101, boli vďaka jeho vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam dokonale chránené pred vplyvom nepriaznivého počasia. Adhézia tohto termoizolantu bola vynikajúca, jeho dokonalú priľnavosť preverili mnohé morské búrky a tony tlakovej vody z obrovských vĺn. Bolo zaznamenané citeľné zníženie hluku zo strojovní, ale aj celkový hluk, ktorý spôsobuje obtekanie vody plavidlom. TEMP-COAT 101 je z hľadiska hmotnosti a vysokej účinnosti ten najlepší izolačný materiál. Plochu 1m2 nám po vytvrdnutí zaťaží len hmotnosťou 0,32 kg/m2 pri hrúbke nateru 0,5 mm.

Náterový keramický tepelný izolant TEMP-COAT 101 možno použiť s úspechom aj na lode laminátové, karbónové, drevené alebo lode s iných plastov a ich kombinácii. Použitie konzultujte s našou dodávateľskou firmou, ktorá Vám zabezpečí ten najvhodnejší materiál na komplexnú ochranu Vášho plavidla.

^ Hore